Partners

 

facebook 1483195847486

Stichting Mountainbike Promotie Noord Limburg

Wenst iedereen een gezond en sportief 2017.

    

   

Speciaal woord van dank aan onze segmenthoudeers, sponsoren,

(bedrijfs) vrienden en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de route.

Zonder jullie bijdrage kan de route niet in de huidige staat worden gehouden.

Onze dank hiervoor.

Hopenlijk mogen we ook in 2017 op jullie rekenen.