Partners

 

Aanvallen door roofvogels.

  

 

We krijgen de laatste tijd regelmatig meldingen van mensen die zijn aangevallen door een vogel.

Het betreft hier een of meerdere buizerds. Deze zitten op meerdere plekken in de buurt van de route

o.a. in het bosje na het weiland.

In bijna alle gemelde gevallen vliegen ze van achteren tegen de helm aan.

Helaas kunnen wij hier niets aan doen.

We moeten het bos delen met de dieren die er wonen.

Meestal leverd dit geen problemen op maar momenteel zitten we in het broedseizoen.

De vogels bouwen nesten, leggen eieren, broeden en verzorgen hun jongen.

Ze beschermen hun territorium en zien de fietsers als bedreiging.

Over enige tijd zal dit probleem zich vanzelf oplossen.

Gelukkig is de schade tot op heden beperkt gebleven tot krassen op de helm.

Het is natuurlijk wel erg schrikken als je aangetikt wordt door een buizerd.

We zullen hier een aantal weken per jaar rekening me moeten houden.

De enigste oplossing om dit te voorkomen is om gedurende het broedseizoen uit hun buurt te blijven.